Oferowane nieruchomości

Aktualnie oferujemy na sprzedaż:

 

Nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w pobliżu centrum Wałbrzycha,

oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o nr: 240/4, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13 o łącznej powierzchni 0,7176 ha,

objętą księgami wieczystymi nr SW1W/00022751/8 oraz SW1W/00055626/3

Nieruchomość została wyceniona operatem szacunkowym na kwotę 2.500.000,00 zł. 

Przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe.

Zabudowa nieruchomości obejmuje trafostację, budynek biurowy, garaże i warsztat oraz stację paliw.

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Licencja Mariusz Rokowski
tel 609955780

News

Contact form